☆宜家都係時候発起「回歸英國」&/「獨立運動」啦★

☆宜家都係時候発起「回歸英國」&/「獨立運動」啦★

單選投票, 共有 24 人參與投票
您所在的用戶組沒有投票權限
本帖最後由 丹尼王子 於 28-10-2009 06:08 編輯

cos︰

1. 宜家香港の民怨已経去到回鶏後前所未有の高峰!!!


2. 偽「祖国」支那愚民共慘国故意拖延香港普選!! 特衰正苦越嚟越喪舐中賣港!!!

3. 港人普遍対糟国の民主改革希望已徹底幻滅!!

4. 近年人類DNA研究已科学化地推翻咗港人以往誤信の造假「中國民族主義」&「中華民族」!!!

5. 香港人已充份意識到「一"国"両制」の失敗!!!

...... etc
近年《人類基因図譜》已証実全人類皆源自東非!!

so 香港「去中國化」、甚至最終独立/回英,都係合情合理!!!:)

http://www.hkreporter.com/talks/thread-869611-1-1.html
16-8-2009

英國政府收回一處海外領地統治權欲清除腐敗


英國政府14日宣布,暫停位于加勒比海地區海外領地特克斯和凱科斯群島政府的統治權,以徹底清除島上政府的腐敗現象。此舉遭到島上官員強烈反對。

收回權力

英國政府說,這項措施是恢複島上良好政府治理與正確財務管理的“必要步驟”。

“經過仔細考慮,我命令(特克斯和凱科斯群島)總督今天執行議會決定,暫停島上政府和立法會議的權力,時間最長為兩年,以便總督使島上事務重新走上正軌,”英國外交和英聯邦事務部大臣克里斯‧布賴恩特說。

法新社說,此項決定基于英國政府2006年所設一項法令。這項法令允許英國政府收回海外領地政府和立法會議的統治權,交由英國指派的總督管理。

英國政府2008年7月起對特克斯和凱科斯群島關于土地售賣、分發政府合同與開發協議、授予投票權中的腐敗以及濫用公共資金行為等指控實施調查。結果顯示,島上統治精英“很有可能存在系統性腐敗或其他嚴重欺詐行為”。

英國廣播公司報道,邁克爾‧米西克時任特克斯和凱科斯群島總理,他被控自2003年上任以來積累了數以百萬計美元財富。米西克于今年3月辭職但否認相關指控。

“一場政變”

英國政府在調查結果公布後宣布,計劃收回島上政府和立法會議的權力。米西克反對這項計劃,他說,英國政府剝奪海外領地獨立的行為是“歷史的倒退”。

特克斯和凱科斯群島政府就這項計劃向英國上訴法院提出上訴,但12日遭駁回。

米西克的繼任者蓋爾莫‧威廉姆斯譴責英國政府的行為是一場“政變”。他承認特克斯和凱科斯群島正面臨挑戰,但英國政府收回統治權的做法忽視了島內民意。

在一份聲明中,威廉姆斯指控英國政府“廢除一個合法民選政府和立法機關,代之以一個獨裁者”。他還說,特克斯和凱科斯群島正遭到英國的“入侵與再殖民”。

威廉姆斯說,他的政府過去5個月都在試圖與英國政府合作,“我們証明我們取得了進步”。

金融中心

去年上任的特克斯和凱科斯群島總督戈登‧韋瑟拉爾說,英國政府的行為並不意味著“接管”,“公共服務領域將繼續由島上居民運行,他們確實有這個資格。我相信島上的大多數居民會與我一同歡迎這些改變”。

韋瑟拉爾還說,他和英國政府承諾為在2011年7月前舉行一場自由和公正的選舉而努力。

特克斯和凱科斯群島位于加勒比海地區,歷史上曾分別歸巴哈馬和牙買加管轄,1962年成為英國海外領地。島上有3.2萬名居民,大多擁有英國國籍。

群島也是重要的離岸金融中心和避稅天堂,約有1.6萬家公司在島上注冊。島上一名高級金融管理者說,政權變更不會對島上的離岸金融領域造成影響。(林昊)

(內容由新浪北京提供)http://news.sina.com.hk/cgi-bin/nw/show.cgi/12/1/1/1233705/1.html
近年《人類基因図譜》已証実全人類皆源自東非!!

so 香港「去中國化」、甚至最終独立/回英,都係合情合理!!!:)

http://www.hkreporter.com/talks/thread-869611-1-1.html
本帖最後由 丹尼王子 於 28-10-2009 05:46 編輯

《人民網》(科技版)

誰是你的祖先?去非洲祭祖吧


       到底誰是我們的祖先?是那眉骨隆起、吻部突出、牙齒粗大,沒有明顯下頦的“北京人”嗎?也許你會說是,但今天的答案似乎不是這樣。

 大約十多萬年前,在今天的埃塞俄比亞、肯尼亞和坦桑尼亞一帶的高海拔草原和布滿森林的山坡上,聚居著一大群人,人數最少時,可能隻有數萬人,他們“前額高隆,下巴尖削,體態輕盈”,與現代人的外貌十分相似。他們從野外採集果實、種子,捕獵瞪羚、野兔,或者靠其他掠食者留下的動物尸體填飽肚子。

 他們一度瀕臨滅絕,但從未絕跡,到了大約10萬年前,這群“在解剖學上已是現代人的人”穿過尼羅河谷,橫越西奈半島來到了中東。過了大約4萬年,他們沿著印度和東南亞的海岸線抵達澳洲。兩萬年后,他們又從非洲東北部走到歐洲,並從東南亞進入東亞。大概在一萬年前,他們穿越連接今天的西伯利亞和阿拉斯加的廣大平原,出現在南北美洲。

 他們一路走來,繁衍、擴散,佔據五大洲。《人類基因的歷史地圖》就講述了這群人走出非洲的歷程,它告訴讀者,在人類世代相傳的DNA內藏著一個復雜而古老的故事。故事的結局很簡單,但足以令世人震驚:今天活著的每一個人,不是非洲人,就是非洲人的后裔。

 一個物種大約用了600萬年演進成為“現代人”,科學家發現,在這過程中,最重要的4件大事無一例外發生在東非:非洲人猿的分化,朝著人類演化的物種開始直立,把石塊制成工具以及在十幾萬年前出現的與以往都不相同的人——體格沒有那麼壯碩,但機動性很強,認知能力前所未有。這正是我們的祖先。

 出土的化石記錄了這600萬年間,多種遠古人類的存在,如在中國出現的元謀人、藍田人和北京人,他們為何就不能成為現代人的起源?多年來,遺傳學家一直在現代人身上尋找遠古人類的DNA,但始終沒有結果。

 於是,隻能這樣解釋:“許多我們推想認為是人類祖先遺骨的化石,可能正代表了失敗的實驗以及絕種人類的傳承。”我們是一個淘汰過程的產物,在這過程中,弱者絕種。

 有的人類學家主張人類起源的多地區論,他們推測:非洲人、亞洲人和歐洲人是從當地不同的靈長類演變而來的。但他們無法回避這樣一個問題:屬於不同物種的動物,很難雜交,但不論人類本身有何種限制,混種卻從來不成問題。

 人類應該有一個共同的祖先。答案就藏在人類的DNA中。1987年,伯克萊加州大學的一群分子生物學家對比全球人類的DNA來研究人類的演進過程。結果公布后,舉世震動。

 人體大部分的細胞之內都有數百線粒體,它們能把復雜的化合物分解后形成一種簡單卻非常活躍的分子。研究者們把目光集中在了線粒體上——線粒體自有其起源,它們也有自己的DNA。

 研究發現,由於線粒體是靠母親傳下來的,人類體內的線粒體的DNA排序其實都來自同一個女人。

 以20年為一個世代,兩個世代以前傳下線粒體DNA的人,總比一個世代前傳下的人少。如果一代一代往上推,數目一定會從數十億減少到數百萬,最后直至減少到二。再往上推,兩個線粒體DNA的根源一定會是姊妹,其母親就是傳下今天地球所有線粒體DNA的根源。因此,它也被稱作“線粒體夏娃”。來自世界各地,並且已經定序的數千線粒體樣本証實了這一點。

 “大部分的紀年和基因數據都顯示,所有現代人都源自非洲。”劍橋大學的古人類學家瑪達·拉爾女士說。當今世上所有人的DNA大致相同,這是我們源流同一應有的情形。

 但是,同一個祖先的人類為何表現如此明顯的差異:高矮胖瘦,黃皮膚、黑皮膚,雙眼皮、單眼皮等等。原因在於,人類生殖的每一個環節都會產生獨特的基因突變,因此,每一個新生兒在遺傳學上都是獨特的,即使雙胞胎也不例外。

 這樣的設想很有意思:假如人類尋找配偶的過程是任意的,任何人在家門口或地球另一端找到配偶的可能性同樣大時,來自不同地區的人其外貌就不會有明顯差別。但實際情況不是這樣。中國人最有可能與中國人生孩子,而不是和法國人。於是引起我們外貌不同的基因突變在族群之內本土化。

 長久以來,我們已經習慣人類被分為紅種美洲人、黃種亞洲人、黑種非洲人和白種歐洲人。“而事實上,所有人都是一家人,透過無數的世代傳承而互為親人。”

 人人都有血緣關系,但人人都不同,這就是人類。

 《人類基因的歷史地圖》﹝美﹞史蒂夫·奧爾森著 霍達文譯 生活·讀書·新知三聯書店出版


來源:《中國青年報》        (責任編輯:馬麗)http://scitech.people.com.cn/BIG5/4682523.html**另外,早排11/10 TVB新聞都有相関報導!!
近年《人類基因図譜》已証実全人類皆源自東非!!

so 香港「去中國化」、甚至最終独立/回英,都係合情合理!!!:)

http://www.hkreporter.com/talks/thread-869611-1-1.html
總之佢係尊重民意,維護三權分立,有言論自由,民主.

英國人定外星人我都無所謂
總之佢係尊重民意,維護三權分立,有言論自由,民主.

英國人定外星人我都無所謂
doria_lee 發表於 28-10-2009 06:03
if 香港主權継続属於終国,民意将会越嚟越不受尊重!!!
近年《人類基因図譜》已証実全人類皆源自東非!!

so 香港「去中國化」、甚至最終独立/回英,都係合情合理!!!:)

http://www.hkreporter.com/talks/thread-869611-1-1.html
洗乜回歸英國呢? 現在呢個 正苦 不繼把各部門工作外判出去. 遲早必把特衰正苦也外判.
到時咪會外判給英國政府管理...
洗乜回歸英國呢? 現在呢個 正苦 不繼把各部門工作外判出去. 遲早必把特衰正苦也外判.
到時咪會外判給英國政府管理...
fwhenxx 發表於 28-10-2009 10:10
haha~~ 約中世紀時,荷蘭都真係曾経俾$去邀請過当時の英国女王伊利沙伯一世去管治荷蘭!!!
近年《人類基因図譜》已証実全人類皆源自東非!!

so 香港「去中國化」、甚至最終独立/回英,都係合情合理!!!:)

http://www.hkreporter.com/talks/thread-869611-1-1.html
2000年3月人类基因研究組破解人类遺傳編碼,克林頓總統致賀詞


白宮新聞秘書辦公室 2000年3月14日
人類基因組計劃 :造福人類


“今年晚些時候,研究人員將完成第一稿整個人類基因排序,生命的藍圖。重要的是我們所有的美國同胞們認識到,聯邦稅務美元資助這項研究的大部分,這一點和其他明智投資的科學正在導致一場革命,我們有能力檢測,治療和預防疾病。 “

克林頓總統
2000年1月27日
State of Union在今天的科學技術獎牌頒獎儀式,總統將宣布,他和英國首相布萊爾已同意一項原則聲明,以確保新發現的人類基因組是用來促進人類健康。他們的聯合聲明,將在美國和英國的今天,讚揚研究者取得重大進展,人類基因組序列數據免費提供給全球科學界,並呼籲其他國家仿效它們的領先優勢。聲明還承認保護知識產權的重要性,以鼓勵發展的重要的是,新的基因為基礎的保健產品。


獲取人類基因組基本信息,將改善健康

美國和英國是主要的人類基因組計劃合作夥伴–國際努力影射和序列化30億的“字母” ,並找到並查明的大約十萬個基因構成人類基因密碼。

該項目將產生革命性的醫術,提供各種手段,以定制治療的需要,每個病人,並延長健康壽命的預測和預防的疾病。

不受防礙取得的原始人類序列數據將促進其使用的科學家在世界各地的努力,了解人類生物學和疾病的基因層面。

最重要的一個發展中的人類生物學在短期內將完成測序的人類基因組。政府資助的研究活動作出了重要貢獻這一結果。私營部門也取得了重大進展在最近幾年。

單一最大的挑戰將是對人類利用這一龐大的信息庫,並迅速開發新產品,以診斷和治療人類疾病。這一進程將需要繼續支持政府的研究。這也需要一個合適的環境,為私營部門開發新產品,包括適當的知識產權保護。

布什總統的預算要求的10億美元增加為生物醫學研究在國家衛生研究院( NIH ),近一百八十八點〇億美元。這些資金將支持以業績為依據,經同行評審的研究,主要是進行個別調查。生物醫學研究繼續鋪平道路走向更好的診斷,治療和治愈。最近的突破,使技術有望用於治療帕金森氏症,糖尿病,心髒病,和許多其他破壞性疾病。隨著新的健康風險的產生,預防疾病也需要更多的注意。

隨著2001財政年度要求,美國國立衛生研究院計劃將重點放在以下四個主題:利用基因組學的力量,重振臨床研究,利用的專門知識,聯合科學和工程學科,促進生物醫學研究,並減少衛生方面的差距。

增加將支持研究的領域,如糖尿病,腦部疾病,癌症,遺傳醫學,疾病預防戰略,並制定一項艾滋病疫苗。

R &D預算-一個大膽的課程策略性增長和繁榮的發現。總統和副總統仍然毫不動搖地支持科學和技術的關鍵投資於我們的未來。這些投資使我們的國家競爭積極在全球市場,保護我們的環境和管理自然資源以可持續的方式,維護我們國家安全的新出現的威脅,推動技術創新具有了很大貢獻,以我們的經濟繁榮和質量的生活。

在2001財年預算繼續研發的重要研發趨勢所設立的總統和副總統:

這是連續第八年的總統和副總統提出增加投資的民用研究和開發。民用研發是43 % ,因為它們已經採取的辦公室。

它能增強資金用於基礎研究的7 % - 13億美元有所增加。基礎研究經費的52 %是自1993年以來。

研發支持高校增加了8 % - 13億美元有所增加。研發支持高校是53 % ,自1993年以來。

也許最重要的是,該預算提出了一個平衡的研發投資,承認各國相互依存關係的學科。收益往往是一個領域的進步依賴於他人。

人類基因組計劃的情況說明書
2000年3月14號

造福人類。人類基因組計劃( HGP ),國際上的努力正式開始於1990年10月,計劃在過去15年,但迅速的技術進步加快了預計完成日期至少兩年。該項目的是發現所有的大約10萬個人類基因(人類基因組),使他們獲得進一步的生物學研究,並確定完成序列三十〇點零零零億的DNA亞基(基地)。作為人類基因組計劃,平行研究,正在開展關於選定的模式生物,如大腸桿菌的細菌,以幫助開發這一技術和解釋人類基因的功能。國際人類基因組計劃,這也是首次大型科學事業,以解決的倫理,法律,社會問題可能產生的這樣一個項目。美國國立衛生研究院國家人類基因組研究所( NHGRI)和能源部的人類基因組計劃共同構成美國人類基因組計劃,是世界上最大的中央協調生物學研究項目進行過。英國韋爾科姆基金會,私人慈善事業,也有助於全球倡議和支持的五個主要的大型人類基因組測序中心。

延長壽命和更健康。該項目將獲得巨大的利益為人類,有些是我們可以預見,和其他人,將使我們感到驚訝。生物學家和研究人員將有機會獲得詳細的DNA信息,關鍵是理解的結構,組織和功能的DNA的染色體。基因組圖譜將其他生物提供了基礎的比較研究往往是至關重要的理解更複雜的生物系統。產生的信息和技術發展將改變未來生物探索。技術和資源所產生的人類基因組計劃和其他基因組研究已產生了重大影響的研究在生命科學領域。例如,人類基因組計劃產生了詳細的地圖,可以用來幫助確定相關基因特定疾病,從而更好地治療和預防方法。一個主要例子是,家庭遺傳風險結腸癌現在可以加以甄別和減輕他們死於這種疾病的監測和膳食措施。潛在的商業發展的基因組學的研究也提出美國的產業有豐富的機會,和銷售的DNA為基礎的產品和技術在生物技術產業預計將超過四百五十萬點零零萬美元到2009年。

強有力的政府支持人類基因組研究。在過去8年中,克林頓總統和戈爾副總統,增加了資金,這一雄心勃勃的項目165 % ,提供超過26億美元的聯邦基金的人類基因組計劃。


克林頓/戈爾政府
美國人類基因組項目資金歷史
1993年至2001年
總計 $2,641.9百萬美元http://clinton4.nara.gov/WH/New/html/20000315_3.html (Google 譯)
近年《人類基因図譜》已証実全人類皆源自東非!!

so 香港「去中國化」、甚至最終独立/回英,都係合情合理!!!:)

http://www.hkreporter.com/talks/thread-869611-1-1.html
模型飛機都冇隻,獨條毛咩........
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
丹尼王子 發表於 28-10-2009 05:23
英國佬無話比你回歸喎,,,,雖然我好想,,
與其一相情願,不如自我獨立,吾駛靠人.
不過要整走晒D ,人咁既樣,雞咁既坪既蝗虫先,
留番晒D 真係人既香港人.

以前都會認下自己係中國人,而家就吾會啦,,,,只會認係地球人而已....慘
大長鈞