[chat] 百步撞鬼(向蕭生及人網致敬!)

以上故事,純是即興,如有雷同,實屬撞鬼!(笑)
一見笑三少,百步哭不了。
以上故事,純是即興,如有雷同,實屬撞鬼!(笑)
笑百步 發表於 10-6-2012 00:47


核兄  我們收隊
Dismiss !
貧僧都知已入了局啦!但又不甘繼續看下去!
人生就是如此。多謝笑兄之活動教育
什麽是法?沒有什麽不是法。
" /> " /> " />

核兄  我們收隊
Dismiss !
benzerilee 發表於 10-6-2012 00:51
這就是我要鼓起最大勇氣的事!哈!哈!哈!唔好趕我走啊!支持人網!(笑)
一見笑三少,百步哭不了。
貧僧都知已入了局啦!但又不甘繼續看下去!
人生就是如此。多謝笑兄之活動教育nion24:" />
核能仁僧 發表於 10-6-2012 00:52
呢場是即興鬼話,百步騙女無數,這招最管用!散功!(笑)
一見笑三少,百步哭不了。
日後不會看你的帖
鬼話連篇,引人入勝。

疑心生鬼,當頭棒喝!支持人網!(笑)
一見笑三少,百步哭不了。
日後不會看你的帖nion08:" />
laipas 發表於 10-6-2012 00:59
唔好啦,你即是趕我走,我會學識撞鬼,唔好唔要我。。。。。支持人網!(笑)
一見笑三少,百步哭不了。
屌、已為你見到鎚仔佬同摷皮狗追斬你添
廢棄廠廈係條老坑狗竇,小去為佳
屌、已為你見到鎚仔佬同摷皮狗追斬你添
廢棄廠廈係條老坑狗竇,小去為佳
蕃薯仔 發表於 10-6-2012 01:12
蕃薯兄,你又係比鬼風吹來啊,真係撞鬼,騎騎騎,我好掛住你啊!支持人網!(笑)
一見笑三少,百步哭不了。