[chat] (新手必進)進入chatroom & 申請為[確認會員]之疑問 post

威哥。我係大陸的,點樣可以認證。。。我一直都係fans..
Hurt so bad.
只要多D參與好似睇下人地D提供,看看片段發表一下自己的意見好讓人網和粉絲互雙交流更進一步
我申請了,E家開始儲30分
1

評分次數

  • 亞威

原來係咁唔怪之得
1

評分次數

  • 亞威

終於明白了
努力..好想快d入chatroom唷..
阿威哥~~ 我想知唔響香港嘅會員有冇可能申請到做認證會員嘅呢。。。唉。。真系DUP~~~ 聽唔到電話。。。LOL
LaZiYu_Lee
hi, 想用視像重溫,係咪登記左之後,一樣要等你地打黎確認左先可以睇到呀?
1

評分次數

  • 亞威

三十分LU就黎
.
車仔哥~
Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

評分次數

  • 亞威