“譚反美”又再一派胡言當網友係傻仔

Anti America is not an offense same as people anti communist China. That's why HK is is better than China. USA anti terrorism policy is already a controversial query tto the the rest of the world.
whli 發表於 17-5-2011 05:31
Anti-America is okay as long as facts are presented instead of biased opinions or twisted logic.
beachbum
dukelasingh is so silly ..
no point and not convincing ..
US has no legal right to capture bin laden alive .. and might as well kill him
do you think americans respect laws .. ???
foolish ..
if you don't know anything .. don't criticize Dr. Tam ..
what quali do you have?? high school??? ha ha ha
教地緣政治都係差唔多, 只有美國公立大學會小心D。
本帖最後由 dukelasingh 於 19-5-2011 08:13 編輯
你仍然未答我之前問你嗰啲歷史問題,閃閃縮縮,小人一個!(第三條問題我巳經講咗答案)
你唔敢返大陸,咁唔係一種光榮,而係一種恥辱,一個本來屬於中國人嘅地方,你都唔敢去,你仲有乜嘢面目去面對列祖列宗?
你唔去大 ...
唐伯虎 發表於 17-5-2011 04:46
仲有呀,上次我問你三個問題,你揾到答案未?前面兩條問題你自己去揾答案,我講第三條答案俾你聽-----韓戰期間中華民國政府本來想派兵去朝鮮半島助戰,但你爺爺美國反對,因為美國怕國民革命軍登陸朝鮮半島之後,會乘機反攻大陸。正如杜魯門總統炒麥克阿瑟將軍魷魚,係因為麥克阿瑟企圖越過鴨綠江去進攻中國大陸。你繼續做老襯吧!
閣 下 又 再 一次 為 咗 反 美 而 刻 意 扭 曲 史 實﹐正 一 小 人 也 ﹗

美 國 反 對 國 民 革 命 軍 參 加 韓 戰 並 不 是 害 怕 他 們 會 乘 機 反 攻 大 陸﹐這 是 閣 下 的 一 派 胡 言。 為 正 視 聽 ﹐ 真 正 原 因 有 三﹕

1/美 國 認 定 國 民 革 命 軍 (和 蔣 委 員 長 ) 無 能 用﹐輸  咗 內 戰﹐退 守 台 灣﹐休 養 生 息 都 來不切﹐ 何 來 本 事  去 打 韓 戰﹖阻 手 阻 腳 就 有 份﹐仲 話 反 攻大 陸 添﹐個 醜 字 點 寫 知 唔 知﹖

2/台 灣 參 戰﹐定 會 激 怒 中 共 全 面 進 攻 台 灣。美 國 在 當 時 政 治上 有 防 守 台 灣 中 華 民 國 政 府 承 諾(協 議 )﹐決 不 能 容 許 國 共 戰 爭 再 次 爆 發。及 後 美 國 更 派 出 第 七 艦 隊 長 期 駐 守台 灣 海 峽﹐原 因也 在 於 此。

3/麥 克 阿 瑟 違 抗 軍 令﹐好 大 喜 功 被 勝 利 沖 昏了 頭 腦 ﹐被 炒 是 理 所  當 然 。 韓 戰 是 抵 抗 北 朝 鮮 進 侵 南 韓 ﹐有 聯 合 國章 程 及 決 議 案 定 性 和 總 指 揮 。  除 美 軍 外 ﹐ 也 有  加 拿  大 ﹐ 澳 洲 ﹐ 土 耳 其 。 。 。 等 軍 隊 參 戰 。 將 防 禦 戰 升 格 為 進 攻 戰 ﹐牽 連  甚 廣 ﹐ 不 是 由 麥 克 阿 瑟 一 個 人 可 以 自 把 自 為 。 明 唔 明 ﹖

做 老 襯 做 到 好 似 閣 下 你 咁 無 恥 亂 九 咁 噏  ﹐好 心 你  啦 ﹗  


仲 有 ﹐ 原 來 沒 有 去 過 大 陸 和 台 灣 就 等 於 “唔 敢 去 ”﹐ 也 無 面 目 去 面 對 列 祖列 宗。 。 。 嘩 ﹗  閣 下 “唐 老 屈” 你  果 然 名 不 虛 傳 ﹐ 唔 怪 得 你 扭 曲 歷 史 和 篡 改 事 實 ﹐ 可 以 當 食 生 菜 囉  。 閣 下 嘅 人 格 的 確 高 尚 。
薩達姆同拉登點會一樣...

美國佬報仇用非常手段, 活捉後啪掉非不可能...
1

評分次數

  • dukelasingh

拉登的過去行為, 及將來的行動, 以經超越了世界可接受的程度及法律.
試想如他不即時死, 他及他的信徒會乖乖的接受裁決嗎?
死去的三四千人, 是拉登自行埶法所做成的, 並不是普通謀殺.
他應該也受到別人自行埶法的程罰.
譚大炮都喜歡, 獨處一室車大炮.
..本人一直有聽節目.但不算是譚博fans.他說的只是他相信的事情...內情跟本現在沒人知道..就算你搵個專家都不可能100%說到事實真相..如果你信晒d專家係你on居.個節目主持你覺得不知所謂咪以後唔好聽囉..
1

評分次數

  • dukelasingh

Very agree! I think may be he apply the immigration to my country that rejected his application? 1# dukelasingh
johnhousa 發表於 17-5-2011 05:43
May also be college admission or job opportunities...
1

評分次數

beachbum
本帖最後由 dukelasingh 於 19-5-2011 01:44 編輯
dukelasingh is so silly ..
no point and not convincing ..
US has no legal right to capture bin laden alive .. and might as well kill him
do you think americans respect laws .. ???
foolish ..
if you don't know anything .. don't criticize Dr. Tam ..
what quali do you have?? high school??? ha ha ha
sunny98 發表於 17-5-2011 10:55
More than 6,000 innocent Americans were mass-murdered within U.S. territories in the 9/11 incident alone ten years ago by Bin Laden's led Al-Qaeda. Thousands of families were scattered as a result. Who on earth have more rights than the U.S. to bring Bin Laden by whatever means to international justice ?

A simple question needs only a simple answer, ha ha ha.
1

評分次數

淡博类似李嗷裹类人,生长在台湾,不知眼前乐,将美好寄望于远方的毛共.
有可能为咗在共区揾食,唔讲共奴话唔得.
1

評分次數

  • dukelasingh

以"民主自由人权"统一中国