[英文歌曲] 【MV-44】 Grease

[英文歌曲] 【MV-44】 GreaseGrease (1978) Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=wzWmxjYNfz4
                                       

Grease - Frankie Valli
http://www.youtube.com/watch?v=v1V7EwR5w2A
                                       

Summer Nights - John Travolta & Olivia Newton John
http://www.youtube.com/watch?v=ZW0DfsCzfq4
                                       

Greased Lightning - John Travolta
http://www.youtube.com/watch?v=wK63eUyk-iM
                                       

Hound Dog - Sha-Na-Na
http://www.youtube.com/watch?v=GALKFeBsJ-s
                                       

Blue Moon - Sha-Na-Na
http://www.youtube.com/watch?v=MMWGRgv_2JE
                                       

Tears on My Pillow - Sha-Na-Na
http://www.youtube.com/watch?v=WqYYW7SwCeU
                                       

It's Raining on Prom Night - Cindy Bullens
http://www.youtube.com/watch?v=-sfmPsOixu8
                                       

Those Magic Changes - Sha-Na-Na
http://www.youtube.com/watch?v=pp2bFuDbX0g
                                       

Sandy - John Travolta
http://www.youtube.com/watch?v=rKfB4cn6tBU
                                       

Hopelessly Devoted To You - Olivia Newton John
http://www.youtube.com/watch?v=W237aCixRj8
                                       

You Are The One That I Want - John Travolta & Olivia Newton John
http://www.youtube.com/watch?v=tPRHEqfm1JY
                                       

We Go Together - John Travolta & Olivia Newton John
http://www.youtube.com/watch?v=JBltZSsTwgo
                                       

免責聲明
本人呼籲會員們不要將本站資源用於盈利和/或非法目的
本人亦不承擔會員將本站資源用於盈利和/或非法目的之任何後果和/或法律責任
本圖像文件皆從網上搜集轉載/不承擔任何技術及版權問題
鏈接僅供寬帶測試研究用途/請勿用於商業目的
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
養狼狗呢個嗜好,會唔會"傳染"? 迷惘中.....
養狼狗呢個嗜好,會唔會"傳染"? 迷惘中.....