[Jacqueline (動物傳心師)] 靈學筆記 - 昨晚我們上了扭匙羹課 ^^

[Jacqueline (動物傳心師)] 靈學筆記 - 昨晚我們上了扭匙羹課 ^^

真是很好玩的課, 值得分享呢

不過我仲未識响呢度upload相呀, 麻煩大家移架到我的blog (click以下banner), 謝謝
http://hk.myblog.yahoo.com/pomeranianhk
哈哈, 屋企真係要買定多D匙羹刀义先得啦, 而家成日都忍唔住要扭, 尤其出街食飯時....hahahaha

Dan, AC同扭匙羹係兩個唔同科目, 個人來說用嘅mental energy差唔多不過扭匙羹就會用到小小手力囉
http://hk.myblog.yahoo.com/pomeranianhk
原帖由 give-me-five 於 15-12-2008 12:47 發表
咁扭匙羹方面....你係咪要諗住佢扭成咩狀佢就會乜野形狀架??
Sort of.... la
http://hk.myblog.yahoo.com/pomeranianhk
原帖由 dan1201 於 15-12-2008 14:47 發表
師姐們, 我都想學呀, 不過我扭匙羹前一定要學識比人扭耳仔
點樣唔痛先...WAKAAKk
hahahaha.... no need la
http://hk.myblog.yahoo.com/pomeranianhk