IPO 討論專區; 旺旺瓜jor

原帖由 xd仔 於 15-10-2007 17:50 發表
哩隻又抽得
用孖展抽唔知會唔會好的
原帖由 xd仔 於 15-10-2007 17:57 發表


好d好d
不過要量力
月尾有d驚
多謝小精哥提醒,我都驚月尾來個調整就走唔切,都係小注怡情.
原帖由 伍嘉義 於 15-10-2007 18:14 發表

孖展抽都ok架~冇人叫您瞓身,用3萬6就可以借40萬抽有so架
係啊,我諗呢隻用孖展抽有話穩奪幾多手的應該有得賺,但怕一出孖展就好快比人用晒的額度,要昅實幾時招股.
原帖由 伍嘉義 於 15-10-2007 18:24 發表


新呀!!!!!!!!!只新鑫本來我都想用孖展架
但一開波就爆,焗冷氣之下,焗住用現金抽一手!
最後竟然中左~~~~~哈~開心!!
你咁好運ge,我的fd全部都抽唔中.
今次趁個市旺,祝你再來一次!
  《經濟通通訊社24日專訊》市場消息透露,明輝集團(3828)國際配售部分已獲近
10倍認購額,而香港公開招股部分則於明日截止。
  明輝將以2﹒5元至2﹒98元招股,集資最多5﹒27億元,每手買賣單位1000股。
  《經濟通通訊社24日專訊》市場消息透露,中國最大B2B電子商務網站阿里巴巴
(1688),迄今國際配售部分已錄得約1000億美元認購金額。
  消息指,由於認購反應十分熱烈,因此其美國及亞洲地區的機構配售部分已提早截止,但在
歐洲的國際配售部分將如常繼續至本周五(26日)。
  阿里巴巴按每股12港元至13﹒5港元招股,以其2007年預測淨利不少於6﹒22億
元人民幣來計算,該公司預測市盈率將介乎94﹒5倍至106﹒3倍。
  該公司計劃發售8﹒589億股股份,佔已擴大後股本約17%,當中73﹒5%為舊股,
國際配售部分佔85%,其餘為公開發售部分,集資額最多116億港元。
  阿里巴巴將於11月6日於主板上市,上市保薦人為高盛、摩根士丹利及德銀。
財華社香港新聞中心。
即將在11月6日本港上市的阿里巴巴公司(1688-HK),招股反應熱烈,不過,據網站資訊公司Alexa的資料顯示,阿里巴巴(Alibaba.com)網站點擊次數及排名,由2005年底至今每況愈下,其中,按點擊次數計算的排名,已由06年初的50名內,跌至目前161名,在10月初更一度跌至200名之外,公司現時內地排名則為29。
阿里巴巴上市招股價介乎12-13.5元,相當於07年預測市盈率94.5-106.3倍,其07上半年盈利為2.952億元人民幣,06全年為2.199億元人民幣,按年上升2.1倍。但在點擊次數不斷下降的情況下,其盈利能力是否足以支持高達百倍的市盈率,實屬疑問。
本通訊社曾就此與阿里巴巴方面聯絡,但暫未獲回覆。
阿里巴巴昨日在港首日招股,多家銀行出現「新股人龍」,首日已派出50 萬份申請表;據證券行資料顯示,孖展首日借出逾418億元,相當於超額認購23倍,國際配售部分亦已錄得750億美元認購額,超額58倍,反應理想,需要提前於24號下午截止國際配售。
【on.cc專訊】 網龍(8288)以全配售形式在創業板上市,超購25倍,以上限13.18元定價,該公司發行1.08億股,集資的淨額估計約為11.739億元,本周五掛牌。
【on.cc專訊】 明輝國際(3828)本周五掛牌,據悉明輝一手中籤率為8%,散戶認購15手才能穩得1手。明輝公開認購超額42.3倍,並以上限2.98元定價,該公司發行1.77億股,集資5.27億元。公司表示,由於公開認購超購逾30倍,要啟動回撥機制,使公開認購部分佔發行招股總數比例增至30%。
【on.cc專訊】 明輝(3828)明日掛牌,據輝立證券的資料顯示,明輝暗盤價現報3.2元,較招股價2.98元高7.38%。