[TV遊戲 & flash game分享] [A17B] Sakatsuku Power up kit 育成足球/創造球會2002加強版 [Rar/188]

[TV遊戲 & flash game分享] [A17B] Sakatsuku Power up kit 育成足球/創造球會2002加強版 [Rar/188]

[A17B] Sakatsuku Power up kit 育成足球/創造球會2002加強版 [Rar/188]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        【檔案名稱】Sakatsuku Power up kit 育成足球/創造球會2002加強
【檔案格式】rar& S- g' G* g7 k
【檔案大小】188mb$ B7 h/ _# M: _/ o# T" V8 T
【遊戲平台】pc$ Z, N4 X' A* F) ~& j- U# M* M% ]7 b
【遊戲類型】策略模擬
【遊戲語言】日文3 T& N1 F% z2 r4 ?
【驗證全碼】A17BD404F0E37E9FA8F1C52E0173C870F32682B6' R- O7 [1 e# V1 [
【攻略網站】http://www.sakahk.net/sakapc/pcindex.htm
【遊戲簡介】) d3 j" j. l( I0 x3 Q
「J聯盟職業球會創造」系列是SEGA子公司SMILEBIT開發的足球球會經營/育成遊戲,遊戲以日本的J聯盟為舞台,玩家必須經營一家俱樂部的大小事物,並對球會中的球員進行育成,爭取把球會壯大,取得良好的成績,而且和其他同類遊戲不同的是,遊戲中獨創「對手球會」的概念——在玩家的球會創立的同時,另一支新球會也會隨之創建,並日漸壯大,以後將成為玩家的主要對手,其他同類遊戲中玩了一段時間後自己的球會就會無敵於天下的情況在這裡將很難出現。該系列曾在SEGA的土星、DC主機上推出,雖然受其主機的限制,銷量並非很高,但就一直得到玩家們的好評,其「特大號」系列更令無數DC玩家為之瘋狂,之後在PS2上推出的《創造球會2002》銷售情況火熱,因此促使SEGA決定首次將該系列遊戲移植到電腦上。
【遊戲操作】:
        (也可只用mouse)& c0 q2 `* y  O
           功能 Hot Keys
看五角形能力 Q  (上滾輪)
  看個別球員能力及疲勞 W  (下滾輪): M+ X4 k* K3 N9 b( n$ }! b( o# C
           說明 A0 p( ^  R( w; U( Q1 r; w
           在個人練習時想全隊練同一項目 S/ E+ L7 {! L5 x9 x* z
           決定、確定 Z: x2 n4 M6 U4 i  }2 t- E) {. j( Y
           取消、回上一指令 X
      Reset Alt + F2

附件下載處: v" @7 s8 z7 t/ t4 D
http://www.badongo.com/file/4400544